روز گذشته یک جوان بلوچ با تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان دلگان کشته شد .

هویت این جوان بلوچ منوچهر بامری فرزند غفور عنوان شده است

از دلائل و انگیزه قتل این جوان بلوچ اطلاعی در دست نیست.