طرح تقسیم بلوچستان و سیستان با ۴۸ امضای نمایندگان مجلس اعلام وصول و به زودی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و عوامل ولایی وابسته به آن برای هویت زدایی و نابودی فرهنگ ملت بلوچ با قدم های رو به جلو در حال اجرای طرح تقسیم بلوچستان هستند.

در راستای طرح تقسیم بلوچستان و سیستان، نمایندگان مجلس با ۴۸ امضا اعلام وصول کرده و به زودی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این طرح در نظر دارد تا بلوچستان و سیستان را به چهار قسمت تقسیم کند.

با وجود اینکه این طرح با مخالفت شدید علما، نخبگان، فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه ای بلوچ همراه بوده، اما جمهوری اسلامی با عدم در نظر گرفتن مخالفت ها قصد دارد این طرح را اجرایی کند.

همچنین حبیب الله دهمرده و شهریاری نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی بارها با پیشنهادهایی برای طرح تقسیم بلوچستان و سیستان به مقامات و دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی اقدام کرده بودند.

جمهوری اسلامی قصد دارد به بهانه وسعت زیاد بلوچستان، این طرح را به اجرا درآورد، اما این بهانه را مردم بلوچ تنها به دلیل هویت زدایی و نابودی فرهنگ ملت بلوچ عنوان کردند.

چنانچه با تقسیم استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد، هیچ گونه تغییری در وضعیت مردمان و مناطق این استان ها انجام نشد بلکه وضعیت آنها به مراتب بدتر شد.

مردم، نخبگان، روحانیون و فعالین سیاسی و اجتماعی بلوچ با روش های گوناگون اعتراض خود برای طرح تقسیم بلوچستان را نشان دادند اما فعالین مدنی بلوچ آن را کافی ندانسته و از همه ملت بلوچ نسبت به این طرح خواسته اند که اعتراضات خود را گسترش دهند.