قصه پرتکرار این روزهای بلوچستان شهروندان را کلافه کرده است و بسیاری از مناطق بلوچستان دسترسی به خطوط مخابراتی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی های مکرر خطوط مخابراتی در بلوچستان موجب رکود در کسب و کار، عدم ارتباط با مناطق دیگر و بازماندگی از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بلوچ شده است.

قطعی پنج روزه اینترنت در بخش #بنت شهرستان #گیه و قطعی‌های مکرر ماه‌های گذشته آن، سریال قطعی‌های اینترنت در بخش‌های #آشار و #ایرکشان شهرستان #مه_گس که گاهی به مدت ۱۰ روز می‌رسد، قعطی‌های مکرر خطوط همراه در شهرستان #سرباز، سرعت پایین اینترنت در اکثر روستاهای بلوچستان مانند شش پارچه آبادی #سرگوست» که دو روستای آن اصلاً دسترسی به اینترنت ندارند، شهروندان را کلافه کرده است.

از همه مهم‌تر تردد اجباری روزانه کودکان و دانشجویان برای تحصیل مجازی به بالای کوه و یا مراکز شهری در اکثر شهرهای جنوب بلوچستان خبرهایی هستند که هر روزه در بلوچستان با آن مواجه هستیم.

با توجه به وضعیت اسفناک خطوط مخابراتی در بلوچستان و انتشار گزارش های متعدد از این قبیل، مسئولین تاکنون اقدامی در دستور کار نداشته اند.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات در سفری که در ماه های اخیر به بلوچستان داشته بود قول پیگیری و ارتقای زیرساخت های مخابراتی تا اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را داده بود.

با توجه به گذشت ماه ها از سفر وزیر ارتباطات و روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۰، تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده بلکه وضعیت خطوط مخابراتی بدتر از گذشته شده است.

وعده های جمهوری اسلامی و مقامات آن پس از ۴۲ سال از حکومت جمهوری اسلامی تاکنون عملی نشده است.