شرکت گاز به دلیل بی توجهی به رفاه شهروندان با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات خود باعث قطعی برق در بخش کیشکور شهرستان سرباز شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، شرکت گاز که در حال انتقال خط لوله گاز در بخش #کیشکور شهرستان #سرباز است، با استفاده از ماشین آلات خود باعث قطعی برق در این بخش شده است.

این قطعی ها توسط شرکت گاز بارها تکرار شده و در سایه سکوت اسفبار مسئولین انتقاد و گلایه شدید اهالی #کیشکور را برانگیخته است.

شرکت گاز در روستای #چروک با دستگاه ها و ماشین آلات سنگین مستقر است که به دلیل جابجایی آنها با ماشین های سنگین جان و سلامت شهروندان را تهدید می کند.

این در حالیست که اهالی کیشکور بارها با مکاتبات نسبت به برهم زدن آسایش و آرامش آنها توسط شرکت گاز که هیچ نفعی برای اهالی این منطقه ندارد گلایه و انتقاد خود را مطرح کرده اند که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

جاده های کم عرض و غیراستاندارد برای انتقال تجهیزات و دستگاه های شرکت گاز باعث تصادفات بیشمار در این بخش نیز شده است.

قطعی و خاموشی برق و عدم توجه به نیازهای شهروندان هر ماه دو یا سه بار رخ می دهد که بی تفاوتی بخشداری و دیگر مسئولین شهروندان را از جمهوری اسلامی ناراضی کرده است.

گفتنی است، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۸ کیشکور توسط هیأت دولت از دهستان به بخش ارتقا پیدا کرده است که تاکنون هیچ کدام از امکانات و زیرساخت های لازم را ندارد.