بسیاری از شهروندان در مناطق مختلف مملکت بلوچستان دسترسی به خطوط ارتباطی و اینترنت ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه حکومت جمهوری اسلامی و در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیاری از شهروندان در مملکت بلوچستان دسترسی به خطوط مخابراتی و اینترنت ندارند.

جلگهچاههاشم شهرستان #دلگان، روستاهای #سنگان و #تمین شهرستان #تفتان و #حسنآبادکناره شهرستان #نرماشیر مملکت بلوچستان از جمله مناطقی هستند که اهالی آنها از دسترسی به خطوط مخابراتی و اینترنت محروم هستند.

قطعی اینترنت و عدم دسترسی به سیگنال های تلفن همراه در بخش جلگه چاه هاشم به یک معضل تکراری برای شهروندان این منطقه تبدیل شده است.

با توجه به اینکه فصل برداشت هندوانه در این منطقه هست و کامیون ها جهت بارگیری و ثبت بارنامه به این منطقه وارد می شوند، نبود اینترنت باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.

با وجود پیگیری های مکرر اهالی این منطقه به فرمانداری و بخشداری، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

همچنین قطعی مکرر اینترنت در روستاهای #سنگان و #تمین، شهروندان را به شدت از جمهوری اسلامی ناراضی کرده است.

وضعیت ضعیف آنتن دهی ایرانسل و همراه اول در روستای #حسن_آباد کناره نیز باعث تضعیف در سرعت اینترنت و سردرگمی شهروندان این روستا شده است.

جمهوری اسلامی با عدم اراده در ارتقای زیرساخت ها و رفع مشکلات، شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.