خطوط ارتباطی روستای بریس از توابع شهرستان دشتیاری قطع شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، از روز گذشته ۱۷ فروردین ماه، خطوط مخابراتی در روستای #بریس شهرستان #دشتیاری قطع شده است.

گفته می شود کابل های فیبرنوری این روستا به دلیل حفاری غیراصولی کانال های آب قطع شده اند.

قطعی خطوط ارتباطی در روستای بریس در عصر فناوری و تکنولوژی باعث بروز مشکلات فراوانی برای اهالی آن شده است.

از آنجایی که تحصیل دانشجویان و دانش آموزان و کسب و کار شهروندان نیاز به اینترنت دارد، عدم دسترسی به آن باعث بازماندن از تحصیل و رکود در وضعیت معیشتی و اقتصادی آنها شده است.