اهالی دو بخش بنت و دهستان درگس چندین روز است که دسترسی به سیگنال های تلفن همراه و اینترنت ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی سیگنال ها و اینترنت همراه در روستاهای بخش #بنت شهرستان #گیه و دهستان #درگس از توابع بخش #باهوکلات شهرستان #دشتیاری شهروندان را کلافه و ناراضی کرده است.

گزارش ها حاکی است، ۴۸ ساعت از قطعی خطوط ارتباطی در بخش #بنت شهرستان #گیه می گذرد و این امر موجب اختلال در امورات جاری شهروندان شده است.

دانشجویان این منطقه نیز برای دسترسی به اینترنت و تحصیل مجازی به نقاط دیگری در بلوچستان می روند که خطراتی را برای آنها در پی دارد.

همچنین به مدت یک هفته از قطعی سیگنال های تلفن همراه در دهستان #درگس و روستاهای #کهیربرز، #ریکوکش، #سیدآباد، #گرم_بیت و #جغربیت می گذرد.

قطعی سیگنال های تلفن همراه موجب اختلال در کسب و کار شهروندان نیز شده است. روستای #درگس یکی از روستاهای پرجمعیت و تجاری در این منطقه است.

ناکارآمدی جمهوری اسلامی شهروندان را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. فعالین بلوچ بر این باورند تنها راه رهایی از وضعیت موجود در سرزمین پهناور بلوچستان، تشکیل دولت ملی بلوچستان توسط خود ملت بلوچ است.