پیمانکار مخابرات شهرستان سوران عامدانه و برای دریافت بودجه کابل های مخابراتی را قطع می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی های مکرر و مشکوک کابل های مخابراتی در دهستان #پسکوه بخش مرکزی #سوران شهروندان را به شدت کلافه کرده است.

مردم این منطقه به دلیل بریدن کابل های مخابراتی توسط افراد خاص شب ها اقدام به گشت زنی و نگهبانی می کنند که به گفته برخی از جوانان روستا، پیمانکار مخابرات این شهرستان اقدام به قطع کردن کابل ها می کند.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”قطعی های مکرر خطوط مخابراتی باعث شده شب ها جوانان اقدام به گشت زنی و دادن نگهبانی برای دستگیری سارقان کابل ها کنند.“

این منبع افزود: ”پس از چندین شب متوالی و گشت زنی توسط مردم، پیمانکار مخابرات با تجهیزات کامل اقدام به بریدن و سرقت کابل های مخابراتی کرده است.“

به گفته این شهروندان، به دلیل اینکه به پایان سال نزدیک می شویم، پیمانکار با بریدن و سرقت کابل های مخابراتی درصدد هست تا بودجه بیشتری دریافت کند و بودجه سال جاری نیز برگشت داده نشود.

از این روست که پیمانکار مخابرات اقدام به سرقت کابل ها می کند تا در کنار دریافت هزینه کابل، حق ماموریت هم دریافت کند.

نبود نظارت و همدستی نیروهای امنیتی با مسئولین ادارات مختلف باعث در تنگنا قرار گرفتن شهروندان شده است.