مردم منطقه کوه شاه (زیارت شاه) به سیگنال های تلفن همراه دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی های مکرر سیگنال های تلفن همراه در منطقه #کوه_شاه از توابع شهرستان #ریگان مملکت بلوچستان باعث انتقاد شدید و نارضایتی آنها از عملکرد مسئولین مخابرات این شهرستان شده است.

از آنجایی که سیگنال های تلفن همراه و اینترنت یکی از نیازهای ضروری جامعه بشری در عصر حاضر است، نبود و عدم دسترسی به آن باعث بروز مشکلات فراوانی می شود.

یکی از شهروندان منطقه #کوه_شاه گفت: “نزدیک به سه هفته است که دکل مخابراتی این منطقه از کار افتاده که باعث رکود در کسب و کار و در تنگنا قرار گرفتن شهروندان در برقراری ارتباط به نقاط دیگر شده است.”

این شهروند افزود: “با وجود پیگیری های مکرر، مسئولین برای رفع مشکل ارتباطی مردم اقدامی صورت ندادند.”

این قطعی خطوط مخابراتی سبب افت تحصیلی دانش آموزان در شرایط حاد کرونایی نیز شده است.