سیگنال های تلفن همراه روستای سفیدابه دزاپ، شبانه و به صورت مشکوک قطع می شوند.

به گزارش رصد بلوچستان، بامداد امروز ۲۴ آذرماه ۹۹، سیگنال های تلفن همراه و اینترنت روستای #سفیدابه از توابع شهرستان #دزاپ به طور مشکوک قطع شدند.

قطعی اینترنت و سیگنال های تلفن همراه در حالی رخ داده که هیچ مسئولی نسبت به علت قطعی آن اظهار نظر نکرده است.

یکی از شهروندان #سفیدابه در این مورد گفت: ”از ساعت ۲ بامداد امروز دوشنبه ۲۴ آذر، سیگنال های تلفن همراه و اینترنت روستا قطع شده است.“

این شهروند در ادامه گفت: ”در برخی اوقات سپاه پاسداران به دلیل جابجایی و ترانزیت مواد مخدر اقدام به قطعی سیگنال های تلفن همراه می کند.“

این قطعی ها سبب شده که شهروندان این منطقه و مسافران رهگذر نیز دچار مشکلات فراوانی شوند که در این راستا مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت شهروندان اهمیتی قائل نیستند.