جمهوری اسلامی با وجود گزارش های متعدد از قطعی و اختلال در اینترنت بلوچستان، تاکنون اقدامی انجام نداده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با ناکارآمدی و عدم توجه به نیازهای شهروندان، وضعیت را برای اقشار مختلف جامعه سخت کرده است.

در سایه نبود اینترنت و خطوط مخابراتی مناسب در بلوچستان، بسیاری از دانش آموزان دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس های مجازی را ندارند.

اهالی روستای #دهان #دهواران از توابع بخش #اسفندک شهرستان #سراوان مدت هاست که با معضل قطعی خطوط ارتباطی دست و پنجه نرم می کنند.

با توجه به نزدیک بودن به زمان امتحانات دانش آموزان که قرار است به صورت مجازی برگزار شود، فقدان اینترنت می تواند باعث بازماندگی از تحصیل آنها شود.

این در حالیست که وضعیت موجود و مشکلی که در بسیاری از مناطق بلوچستان دامنگیر شهروندان شده، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در دستور کار خود نداشته است.

همچنین گزارش ها از #سراوان حاکی از این است که از ساعت ۱۵ امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، تمامی خطوط تلفن ثابت و همراه و اینترنت دچار قطعی و اختلال شده است.