پارگی کابل های فیبر نوری عامل قطعی خطوط تلفن ثابت در شهرستان پنوچ (فنوج) است.

به گزارش رصد بلوچستان، پارگی کابل های فیبرنوری در شهرستان #پنوچ باعث شده شهروندان این منطقه از ضروری ترین نیاز خود در عصر تکنولوژی محروم و به آن دسترسی نداشته باشند.

این در حالیست که با وجود پیگیری های مکرر مردمی، مسئولین مربوطه اقدامی در دستور کار نداشته و با بی تفاوتی برخورد کردند.

یکی از شهروندان #پنوچ در این مورد گفت: “مردم هزینه شارژ اینترنت ثابت و قبض آن را پرداخت می کنند اما به دلیل سوء مدیریت مسئولین این هزینه ها بدون استفاده از جیب مردم کسر می شوند.”

این منبع افزود: “به دلیل هوایی بودن کابل ها، خطوط ارتباطی سالانه چندین مرتبه با قطعی مواجه می شوند و مسئولین مخابرات اقدامی در دستور کار ندارند.”

این قطعی ها باعث انتقاد شدید مردم شهرستان #پنوچ شده و آنها خواستار رسیدگی و رفع هر چه سریع تر این موضوع شدند.