اختلال و قطعی سیگنال های تلفن همراه مردم روستاهای شهرستان پنوچ را کلافه کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، اختلال در برقراری تماس و عدم آنتن دهی شرکت همراه اول در روستاهای #چاهننده و #کلهیمن شهرستان #پنوچ باعث گلایه و انتقاد شدید مردم این منطقه شده است.

مخابرات شهرستان #پنوچ با عدم توان و مسئولیت پذیری نسبت به خدمات دهی به مردم شرایط را برای آنها بسیار سخت کرده است.

یکی از شهروندان #پنوچ در این مورد گفت: “جمهوری اسلامی با بی تفاوتی نسبت به پیگیری های مردم برای ارتقای شبکه های مخابراتی عملکردی بسیار ضعیف در مناطق مختلف داشته است.”

با وجود اینکه کلاس های دانش آموزان از طریق فضای مجازی در جریان است، عدم دسترسی به اینترنت می تواند باعث افت تحصیلی آنها شود.