سیگنال های تلفن همراه و اینترنت در برخی روستاهای شهرستان سرباز دچار قطعی و اختلال شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سیگنال های تلفن همراه و اینترنت دیتا و خانگی در برخی روستاهای شهرستان #سرباز دچار اختلال شده که سرگردانی و رکود در بازار کسب و کار شهروندان را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان سرباز در این مورد گفت: ”سیگنال های تلفن و دیتا در برخی روستاهای شهرستان سرباز از غروب روز گذشته ۱۳ آبان ماه قطع شده و همچنان این سریال قطعی ادامه دارد.“

این منبع در ادامه گفت: ”با وجود پیگیری های مکرر تاکنون مسئولین مخابرات با سوء مدیریت و ناکارآمدی خود اقدامی انجام ندادند.“

این منبع افزود: ”با قطعی سیگنال های تلفن همراه و اینترنت دیتا، اینترنت خانگی نیز به شدت ضعیف شده که حتی نمی توان یک عکس را دانلود کرد.“

با توجه به برگزاری کلاس ها از طریق فضای مجازی، قطعی سیگنال و اینترنت می تواند باعث افت شدید تحصیلی دانش آموزان در مناطق مختلف شود.