امروز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، گاز خانگی بسیاری از مناطق شهرستان پهره قطع شده و مسئولین پاسخگوی آن نبوده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی گاز خانگی در شهرستان #پهره باعث بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.

گفته می شود گاز خانگی بسیاری از مناطق شهر #پهره بدون دلیل و عدم پاسخگویی مسئولین قطع شده است.

گزارش ها حاکی است که در برخی مناطق این قطعی ها دو ساعت و برخی مناطق همچنان گاز شهری قطع است.

سوء مدیریت و عدم خدمت رسانی مطلوب به شهروندان از سوی جمهوری اسلامی مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است.

گفتنی است پس از چندین سال از اعلام گازرسانی به شهرستان پهره، بسیاری از مناطق همچنان بدون گاز هستند و مناطقی که به گاز شهری دسترسی دارند با قطعی های مکرر روبرو هستند.