بنابر خبر های رسیده توسط منابع محلی، پس از یورش ماموران مرصاد به آبنمای کستگ، ماموران مرصاد مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند.

بر اساس گفته منابع محلی: «سرنشینان یک خودروی پژو که ۵ تا ۶ نفر بوده اند به خودروهای مرصاد حمله کرده اند و دو خودروی مرصاد روی آبنما منفجر شده است.»

این منبع افزود: «از افراد مسلح یک نفر کشته شده است که جنازه را ماموران با خود برده اند و یک نفر زخمی و موفق به فرار شده است.از زخمی و کشته شده های احتمالی ماموران مرصاد هنوز اطلاعی در دسترس نیست.»

گفته میشود، صبح امروز ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، ماموران مرصاد به آبنمای کستگ واقع در شهرستان راسک بخش پیشین روستای کشاری حمله کردند.

از علت حمله ماموران تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی بدست نیامده است.