نیروهای سپاه جهت ایجاد رعب و وحشت در شهر منوجان مملکت بلوچستان اقدام به گشت زنی گروهی کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، شامگاه چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، گروهی از نیروهای سپاه جهت ایجاد رعب و وحشت در شهر #منوجان مملکت بلوچستان اقدام به گشت زنی کردند.

گفته می شود این نیروها با فرماندهی سپاه با نام عملیات گشت رضویون در سطح شهر #منوجان و روستاهای اطراف نیز گشت زنی کرده اند.

سپاه پاسداران از ترس خیزش و قیام سراسری در شهرهای مملکت بلوچستان و جغرافیای ایران، به نیروهای خود آماده باش کامل داده است.

از این رو با دستور فرماندهان سپاه، نیروها جهت ایجاد رعب و وحشت و جو خفقان در جامعه، شبانه اقدام به گشت زنی می کنند.