جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود موجب محرومیت بسیاری از مردم در مناطق مختلف بلوچستان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، اهالی روستای #کوشکوک مرکز دهستان #ناهوگ #سراوان در سایه حکومت علی خامنه ای به حداقل امکانات زندگی دسترسی ندارند.

نبود امنیت و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی شهروندان باعث افزایش سرقت ها شده است. گزارش ها از این روستا حاکی است، سارقان در شب های گذشته سیم های برق و تلفن را به سرقت برده اند.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی با عدم توان در مدیریت مملکت شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.

یکی از اهالی این روستا به گزارشگر رصد گفت: «از اوایل ماه رمضان، آب شرب روستا قطع شده و مردم برای پخت و پز و آشامیدن نیز آب ندارند و مجبورند با گالن از جوی های کشاورزی آب مصرفی خود را تامین کنند.»

بسیاری از مناطق بلوچستان با ناکارآمدی جمهوری اسلامی وضعیتی مشابه با مرکز دهستان #ناهوگ سراوان دارند و با وجود پیگیری های مکرر مردمی، جمهوری اسلامی و مسئولین آن اقدامی در دستور کار نداشته اند.