مردم روستای اباهگان شهرستان پنوچ در سایه حکومت جمهوری اسلامی از حداقل امکانات زندگی محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم روستای #اباهگان در ۵ کیلومتری شهر #پنوچ از حداقل امکانات زندگی با وجود گذشت ۴۲ سال از حکومت جمهوری اسلامی محروم هستند.

کمبود و محرومیت ها مردم این منطقه را از حکومت جمهوری اسلامی و وعده های توخالی آن ناراضی کرده است.

در روستای اباهگان امکاناتی چون شبکه آبرسانی، راه ارتباطی مناسب، اینترنت و دکل تلویزیون وجود ندارد و مردم از نعمت آنها محروم هستند.

با توجه به وعده های نماینده مجلس این حوزه، تاکنون اقدامی عملی برای رفع محرومیت ها انجام نشده و شهروندان با انتقاد نسبت به بی تفاوتی او خواستار رفع نواقص و و محرومیت ها هستند.