در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، جوان بلوچ محكوم به اعدام به نام «محمد زین الدینی» فرزند مزار در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان اقدام به خودکشی کرد.

محمد پس از اینکه رگ دستش را زده مدت ۲۰ روز در سیاه چال بند ۹ نگهداری و پس از آن به بند ۲ منتقل شده و اکنون حال وی مساعد گزارش شده است.

وی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، در جریان یک درگیری که منجر به کشته شدن چهار تن از نیروهای نظامی در اطراف روستای سیرجاه در شهرستان لاشار شد، بازداشت شده است.

بنابر گزارش هایی که پیشتر منتشر شده است «محمد به عنوان مسافر سوار یک خودرو جهت حضور در محل کار خود شده که نیروهای نظامی بدون ایست و هشدار به سمت این خودرو تیراندازی کرده که منجر به درگیری توسط سرنشینان خودرو شده است. در این درگیری چهار تن از نیروهای سپاه و دو تن از سرنشینان خودرو کشته شده اند.

دست محمد نیز در این درگیری با اصابت مرمی گلوله زخمی شده است. اما وی درگیر نشده و مسلح نبوده است که توسط نیروهای نظامی لباس شخصی پس از سه روز از درگیری بازداشت و به زاهدان منتقل شده است.»

نامبرده پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات مورد شکنجه جسمی از قبیل ضرب و جرح، کشیدن ناخن های دست و پا، اتصال به برق، اتو کردن بدن و شکنجه های روحی قرار گرفته است.

ناصری بازپرس شعبه ۶ دادگاه کیفری استان با مراجعه خانواده محمد به آنها گفته بود که به دنبال آزادی فرزند خود نباشید، زندانیان این پرونده به زودی اعدام خواهند شد.