شورای همکاری بلوچستان بلوچ کشی و کودک کشی توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، شورای همکاری بلوچستان با صدور بیانیه ای کشته شدن یک کودک بلوچ به نام «صدرا نارویی» توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

در بیانیه شورای همکاری باوچستان آمده است: “به دنبال فاجعه کشتار سوختبران بلوچ در شمسر سراوان، تیراندازی به رضا حسینی استاد دانشگاه سوران توسط نیروهای سرکوبگر نظامی انتظامی جمهوری اسلامی در بلوچستان و قتل سه نوجوان ایرانشهری به نامهای دانیال براهویی و محمد و مهدی پوریان که بایورش به منازل آنها و پس از دستگیری در مقابل دیدگان مادرانشان در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ با شلیک مستقیم کشته شدند، بلوچستان هرروز شاهد کشتاری جدید است.”

در ادامه بیانیه آمده است: “اکنون پس از یک سال از آن کودک کشی بار دیگر قتل عمد و جنایتی دیگر توسط نیروهای انتظامی #پهره بوقوع پیوست. این بار کودک پنج ساله بلوچ محمد صدرای نارویی (میثم) فرزند عبدالستار که در ماه رمضان ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که به اتفاق والدین از پهره به سمت #محمدان (محمدآباد) بمپور در حرکت بودند، هدف گلوله های آتشین قرار گرفت و عامدانه به قتل رسید.”

در این بیانیه ذکر شده که نیروهای تحت فرماندهی سرهنگ حسن کیخا فرمانده نیروی انتظامی و عضو شورای تامین #پهره با پشتگرمی از دستگاه قضایی و فرماندار شعبانی و حکومت آخوندی این جنایت را رقم زدند و بار دیگر خانواده و ملت بلوچ را داغدیده کردند. همیشه این حافظان به اصطلاح امنیت و جان و مال مردم ،خود مخلان واقعی امنیت و عامل کشتار مردم بلوچ بوده اند.این امر حاصله نگاه امنیتی رژیم به بلوچستان است و رهبران آن ۴۲ سال است که بلوچستان را تنگه احد (منطقه جنگی) می دانند و برای سرکوب و کشتار مردم نیروهای نظامی گسیل داشته اند.”

شورای همکاری بلوچستان در بیانیه خود اضافه کرده است: “اعزام هیئت های تحقیق و تفحص های صوری مجلس بر جنایت نیروهای نظامی با وجود درک واقعیت باعث تغییر رویه سرکوبگرانه نیروهای امنیتی نشده و این قتلها ادامه همچنان ادامه دارد.”

در این بیانیه تاکیده شده که، شورای همکاری بلوچستان (BCC) قتل محمدصدرای نارویی (میثم ) و دیگر کودکان و شهروندان را بشدت محکوم نموده و از همه وجدانهای بیدار انسانی وبخصوص همه اقشار بلوچستان می خواهد که این جنایت را محکوم نمایند و در نمازعید فطر به این عمل ضدانسانی اعتراض نمایند و به نشانه اعتراض تأثیرگذار انتحابات پیش روی ریاست جمهوری را تحریم کنند.

همچنبن در پایان این بیانیه آمده که شورای همکاری بلوچستان از عفوسازمان ملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری می خواهد که قتل محمد صدرای نارویی را محکوم و علیه حکومت ایران بخاطر کاربرد سلاح مرگبار و کشتار شهروندان بلوچ اقدام بین المللی بازدارنده بعمل آورد.