دادگاه اربیل در اقلیم کوردستان عراق یک روزنامەنگار کورد و ایرانی را بە اتهام جاسوسی بە پنج سال حبس محکوم کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، یک بەاصطلاح روزنامەنگار کورد اهل کوردستان جغرافیای ایران بە اتهام جاسوسی و تلاش برای ربودن و یا کشتن یک فعال رسانەای و کورد مخالف رژیم حاکم بر ایران در اقلیم کوردستان عراق محکوم بە حبس شد.

دادگاە روز سەشنبە در جلسەای سمیرا مرادپور، سردبیر نشریه «روژمان» را برای جاسوسی و تلاش برای ربودن و کشتن یک روزنامەنگار دارای تابعیت آمریکا مجرم شناخت.

یک منبع امنیتی در اقلیم کوردستان عراق کە نخواست نامش فاش شود با تایید حکم زندان مرادپور به ایران اینترنشنال گفت او تقریبا به تمام اتهاماتش اعتراف کردە است.

همزمان وب‌سایت آواتودی از وب‌سایت‌های فعال در عرصەی رسانەای نوشت کە این روزنامەنگار «به همراه تیمی از اطلاعات سنندج و اطلاعات تهران تلاش کردند، با نزدیک شدن به “علی جوانمردی” روزنامه‌نگار مستقل و دوتابعیتی طرح دستگیری و یا اگر نشد، قتل او را عملی سازند.»

مرادپور دو سال پیش در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و بە مقامات قضایی تحویل دادە شد.

شایان ذکر است رژیم تروریست‌پرور جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر بر حجم عملیات تروریستی و ربودن مخالفان سیاسی خود افزودە و سال گذشتە دستگاەهای امنیتی رژیم در دو اقدام جداگانە توانستند دو تن از مخالفان جمهوری اسلامی را از عراق و ترکیە بربایند.