حزب بلوچستانء راجی تپاکی: «انسان کشی خامنه ای را در الاحواز محکوم می کنیم.»

به گزارش رصد بلوچستان، حزب بلوچستانء راجی تپاکی اعدام شهروندان عرب احوازی توسط جمهوری اسلامی را با صدور بیانیه ای محکوم کرد.

در بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی آمده است: ”روز یکشنبه دهم اسفندماه چهار تن از فرزندان انقلابی و مبارز الاحواز العربی زندانیان سیاسی جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیا ن در زندان سپیدار – احواز به شهادت رسیدند.“

در ادامه این بیانیه آمده است: ”باز ملت قهرمان عرب در غم از دست دادن فرزندان خود سوگوار تر قبل شد‌. رژیم ضد بشری حاکم و سپاه تروریستی پاسداران با شکنجه، کشتار و اعدام جوانان ملل تحت ستم سعی در طولانی تر کردن عمر دیکتاتوری خامنه ای و ادامه فاشیسم مذهبی را دارند. غافل از آنکه به پایان رژیم و سرنگونی آن نزدیکتر می شوند.“

در این بیانیه ذکر شده است: ”بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ شهادت زندانیان سیاسی جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان را به خانواده های دردکشیده و ملت قهرمان عرب الاحواز تسلیت گفته اعلام می کند که برای سرنگونی دژخیمان و پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی حاکم دست بدست هم دهیم. برای دفاع از هستی خویش و حق حیات برای سرنگونی دیکتاتوری خامنه ای متحد تر و منسجم تر شویم.“