هزاران نفر از بلوچ ها با راه اندازی کارزاری در فضای مجازی با طرح تقسیم بلوچستان مخالفت خود را اعلام کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، هزاران نفر از بلوچ ها با راه اندازی کارزاری در فضای مجازی و بیانیه ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس مجلس جغرافیای ایران، مخالفت خود را با طرح تقسیم بلوچستان اعلام کردند.

در متن بیانیه آمده است: «چند سالی بود که زمزمه طرح تقسیم استان #بلوچستانوسیستان به گوش می‌رسید. متأسفانه این طرح مجدداً بر سر زبان‌ھا افتاده است و توسط افرادی غیر دلسوز، هدایت و مطرح می‌شود که خاطر میلیون‌ھا نفر را ناراحت و مخدوش و قلوب پاک جوانان این خطه را مشوش کرده است.»

در ادامه بیانیه در مورد عواقب این طرح آمده است: «با توجه به شرایط کنونی کشور، این طرح از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع مردم و دولت نخواهد بود؛ چرا که پهنای استان برای مردمانش یک ظرفیت می‌تواند باشد. آیا نیاز است برای محرومیت‌ زدایی، این خاک همچون مناطقی از #بلوچستان که به خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان الحاق شدند، تکه‌تکه شود؟ این مناطق به‌خاطر ترقی و پیشرفت جدا شدند اما همچنان که مستحضرید پس از گذشت بیش از هفتاد سال نه خبری از پیشرفت است و نه آسایش و آرامش. چه بسا که بسیاری از مردم آن مناطق همچنان از امکانات اولیه زندگی مثل آب، راه، بهداشت و حتی شناسنامه نیز محرومند.»

در پایان بیانیه ذکر شده است: «بنا بر دلایل فوق از رؤسای محترم قوای مقننه و مجریه تقاضا داریم که صدای این ملت را بشنوند. ما امضاکنندگان ذیل مصرانه درخواست داریم نسبت به طرح تقسیم استان #بلوچستانوسیستان تجدیدنظر بفرمایید.»

فعالان بلوچ می گویند این طرح توسط مقامات حکومت و با پشتیبانی آنها مطرح شده است و درخواست از آنها بی فایده است و ملت بلوچ خود بابد در مقابل آن ایستادگی کنند و نباید اجازه به سرانجام رسیدن آن را بدهند.