سهمیه آب روستای بندر بریس با واگذار شدن آن به شهرستان دشتیاری کاهش یافته است.

به گزارش رصد بلوچستان، سهمیه آب روستای بندر بریس که به صورت سقایی انجام می شد، با واگذار شدن آن به شهرستان دشتیاری کاهش یافته است.

بر اساس گزارشات رسیده به گزارشگر رصد، سهمیه آب روستایی بریس که زیر نظر اداره آب و فاضلاب شهرستان #چابهار بود، ۲۵۰ لیتر آب از طریق تانکرهای ۱۲ هزار لیتری در ماه سهم یک نفر بوده است که با واگذار شدن آبرسانی روستای بریس به شهرستان دشتیاری به تعداد ۱۵۰ لیتر آب برای هر نفر در ماه کاهش یافته است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر رصد گفت: ”حق آبه تعیین شده ازطرف اداره آب و فاضلاب شهرستان #دشتیاری کفاف جمعیت پنج هزار نفری روستای #بریس را ندارد و مردم این روستا با کمبود شدید آب مواجه هستند.“

این منبع در ادامه گفت: ”با توجه به فشارهای وارد شده به اهالی این روستا و کمبود آب حاصل از این موضوع، اهالی روستای بریس بارها برای پیگیری مشکل عدم آبرسانی صحیح به اداره آب و فاضلاب شهرستان #دشتیاری مراجعه کرده اما مسئولین اداره آب و فاضلاب تاکنون پاسخگوی مشکل آبرسانی نشده اند.“

آب دریای بلوچستان در حالی توسط جمهوری اسلامی به استان های دیگر منتقل می شود که در سایه اهمال کاری و تبعیض جمهوری اسلامی، مردم بلوچ در کنار آب به آن دسترسی ندارند و با مشکلات فراوانی مواجه هستند.