https://youtube.com/shorts/K9NKEjAxC1E

بسیاری از زمین های کشاورزی کشاورزان شهرستان دشتیاری به دلیل مدیریت جمهوری اسلامی خشک شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، حقد و کینه سپاه پاسداران و برنامه ریزی در راستای مصادره زمین های کشاورزان بلوچ در شهرستان #دشتیاری، باعث از بین رفتن و خشک شدن مراتع و مزارع شده است.

سپاه پاسداران با ممانعت از رهاسازی آب دو سد بزرگ #پیشین و #زیردان و تبخیر شدن آب آنها، اجازه ورود آب به زمین های کشاورزی را نمی دهد.

کسب و کار ۹۰ درصد اهالی شهرستان #دشتیاری کشاورزی است و از این طریق مخارج زندگی خود را تامین می کنند که به دلیل نبود آب به نان شب محتاج شده اند.

همچنین در کنار عدم رهاسازی آب دو سد پیشین و زیردان توسط سپاه، کاهش بارش باران در سال گذشته نیز مزید بر علت شده و بر نگرانی کشاورزان این منطقه افزوده است.

طبق اعلام مسئولین استان، میزان بارش در سال آبی در بلوچستان نسبت به سال های گذشته ۹۶ درصد کاهش داشته که می تواند در آینده این کمبود آب به یک چالش بزرگ تبدیل شود.

جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است. فعالین بلوچ بر این باورند که ادامه این حکومت می تواند باعث نابودی کسب و کارها و وضعیت بدتر برای شهروندان شود.