با فقدان مدیریت کارآمد در شهر بمپور، آب برخی محلات قطع شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، از شامگاه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ تا لحظه تنظیم خبر، به دلیل سوءمدیریت مسئولین، آب برخی محلات شهر #بمپور قطع شده است.

به گفته منابع مطلع، شرکت گاز با حفاری غیراصولی و بدون برنامه در خیابان های شهر #بمپور باعث شکستن لوله های آب شده است.

این منبع افزود: «در قسمت مسجد جامع و خیابان اصلی شهر بمپور، آب شرب با حفاری شرکت گاز و شکستن لوله ها قطع شده است.»

نبود برنامه ریزی و عدم توجه به نقشه های شهری توسط مسئولین و بی توجهی به آنها باعث شده آب در شهر بمپور قطع شود و مردم در ماه مبارک رمضان دسترسی به آب نداشته باشند.