به لطف سیاست های مخرب جمهوری اسلامی، هلیل رود در حال از بین رفتن است.

به گزارش رصد بلوچستان، انتقال آب از سرشاخه های #هلیل_رود به کرمان جهت مصارف صنعتی سپاه پاسداران باعث از بین رفتن این رودخانه و زندگی در حاشیه آن شده است.

فعالان محیط زیست معتقدند که هلیل رود شناسنامه رودبار جنوب مملکت بلوچستان است که جمهوری اسلامی با سیاست های خود در حال نابودی آن است.

پس از اعتراضات گسترده در رابطه با انتقال آب هلیل رود به شمال کرمان، جمهوری اسلامی و مقامات استان کرمان با همکاری وزارت نیرو به صورت چراغ خاموش انتقال آب را ادامه می دهند.

فراموش کردن انتقال آب هلیل رود توسط مردم رودبار جنوب می تواند ضربه مهلک و جبران ناپذیری را به آنها و محیط زیست منطقه وارد کند.

جمهوری اسلامی نه تنها هلیل رود بلکه باعث نابودی تالاب هامون، کشاورزی شهرستان دشتیاری، دریاچه ارومیه، زاینده رود و بسیاری از مناطق دیگر در بلوچستان و جغرافیای ایران شده است.