صف های کرونایی برای دریافت اقلام غذایی در شهرهای بلوچستان مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۸ بهمن ماه ۹۹، به لطف جمهوری اسلامی و در سایه نبود مدیریت مناسب، شهروندان بلوچ در شهر #کلات مرکز شهرستان #سرباز برای دریافت روغن خوراکی با چند درصد قیمت پایین تر در صف های کرونایی حضور داشتند.

این صف ها در حالی همچنان در شهرهای بلوچستان ادامه دارد که جمهوری اسلامی با افزایش قیمت اقلام و کمبود آنها در بازار مردم را مجبور به حضور در این صف ها کرده است.

از آنجایی که بیماری کووید-۱۹ در بلوچستان مجددا به طور گسترده در حال شیوع است و به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی #دزاپ کرونای جهش یافته انگلیسی نیز در استان وارد شده، این تجمعات می تواند باعث فاجعه شود.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”این صف ها در مقابل فروشگاه افق کوروش #کلات در مقابل “خانم کلکلی” مسئول بهداشت محیط این شهرستان ایجاد شده است.“

این منبع افزود: ”خانم کلکلی بسیاری از اصناف شهر #کلات را نیز تهدید و بعضا پلمب کرده، اما در مقابل ازدحام و شلوغی در فروشگاه افق کوروش که خود نیز در داخل فروشگاه حضور داشته اقدامی انجام نداده است.“

گفتنی است، تناقض مسئولین جمهوری اسلامی بر اجرای قانون شهروندان را به شدت ناراضی کرده است.