شهروندان بمپور برای دریافت نفت سفید با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم توجه به آسایش و رفاه حال شهروندان بلوچ، آنها را از حداقل امکانات زندگی محروم کرده است.

بمپور که به تازگی تبدیل به شهرستان شده، مردم آن برای دریافت نفت سفید از بامداد تا شب در صف ها حضور دارند.

یکی از مادران بلوچ که در این صف ها حضور داشته به خبرنگار افتخاری رصد گفته، از صبح امروز ۲۱ دی ماه در صف های توزیع نفت سفید مقابل شرکت تعاونی حضور داشتم.

وی افزوده که، پس از یک روز تمام ایستادن در صف، با وجود رسیدن نوبت، متصدی شرکت تعاونی از عدم وجود نفت در کارت خبر داده است.

به گفته این مادر بلوچ، ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده مردم در فصل زمستان سرگردان و حیران باشند و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند.