۱۳۰ نفر از شهروندان بلوچستان بر اثر گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، با ناکارآمدی و بی تفاوتی جمهوری اسلامی در مهار ریزگردها، ساخت سد در مسیر آبراهه و خشک شدن تالاب های بلوچستان باعث ایجاد ریزگرد و غبار شده که بر اثر آن شاهد افت کیفیت هوا و وضعیت جسمانی نامناسب بسیاری از شهروندان شده که ۱۳۰ نفر از آنها راهی بیمارستان شدند.

وزش باد و گرد و خاک که از دو روز گذشته بسیاری از مناطق بلوچستان را فراگرفته، وضعیت آلودگی در شهرستان های #نصرآباد، #هامون، #پهره و #چابهار را در سطح خطرناک قرار داده بود.

بی تفاوتی جمهوری اسلامی شهروندان را با چالش های متفاوت و خطرناکی روبرو کرده و همچنین اکوسیستم منطقه را دچار تخریب و نگرانی زیادی کرده است.