بنابر گزارش های دریافتی طی دو هفته اخیر بیش از ۱۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات دست ساز تقلبی در چابهار جان باخته و چندین نفر بینایی خود را از دست داده اند.

یکی از منابع مطلع در ادامه به گزارشگر رصد گفت: «متاسفانه رسانه های حکومتی حتی شبکه بهداشت چابهار در این خصوص اطلاع رسانی نکرده اند و جان مردم بلوچ برایشان هیچ اهمیتی ندارد. »

این منبع افزود: «یکی از همکاران بنده که سه فرزند داشت و نان آور خانواده بود با مصرف مشروبات تقلبی جان باخته است.»