جمهوری اسلامی فشار بر مردم بلوچ و معیشت آنها را افزایش داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن مردم و ضربه زدن به معیشت آنها، به بهانه کشف سوخت قاچاق اموال مردم بلوچ را مصادره می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان #زهک از کشف ۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داده است.

سرهنگ قره گوزلو فرمانده نیروی انتظامی #زهک گفته است: “ماموران انتظامی شهرستان #زهک حین کنترل خودروهای عبوری در محدوده روستای #عطا_محمد این شهرستان به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک و برای بررسی بیشتر آنان را متوقف کردند.”

وی افزوده است: “ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین کشف کردند.”

از آنجایی که در بلوچستان و سیستان، جمهوری اسلامی با تبعیض و فقر تحمیلی مردم بلوچ را از حداقل امکانات محروم کرده و اشتغال زایی صورت نگرفته، مردم بلوچ مجبور به کار پرخطر سوخت بری شدند.