جمهوری اسلامی به بهانه اراضی ملی، زمین های مردم بلوچ در پهره را مصادره کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی به بهانه رفع تصرف اراضی ملی، ۵۰ هکتار از زمین های مردم در شهرستان #پهره را مصادره کرده است.

زمین های مردم بلوچ در حالی توسط جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف مصادره می شوند که این زمین ها متعلق به مردم بلوچ و از قرن ها پیش از آبا و اجداد به آنها به ارث رسیده است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان #پهره در رابطه با مصادره زمین های مردم بلوچ گفته که، «با تلاش عوامل یگان حفاظت اراضی ملی این شهرستان و اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب بلوچستان و در راستای صیانت از اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت‌المال۴۰۰ فقره تعرض به اراضی ملی در این شهرستان سال گذشته شناسایی و رفع تصرف شده است.»

فعالین بلوچ بر این باورند که مصادره این زمین ها در راستای تغییر بافت جمعیتی توسط جمهوری اسلامی صورت می گیرد که در آینده می تواند برای مردم بلوچ به یک تهدید جدی از جانب غیربومیان تبدیل شود.