جمهوری اسلامی به بهانه اراضی ملی زمین های آبا اجدادی شهروندان بلوچ را مصادره می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی به بهانه آزاد سازی اراضی ملی، منازل شهروندان بلوچ را تخریب و زمین های آنها را مصادره می کند.

سرپرست مدیریت امور اراضی بلوچستان و سیستان گفت: «با تخریب بنای غیرمجاز در شهرستان #زهک واقع در شمال استان ۲۰۰ مترمربع زمین کشاورزی دراین شهرستان آزادسازی شد.»

الهام شهرکی در ادامه ظهارداشت: «این بنای غیرمجاز با حکم قضایی و با همکاری نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی شهرستان و در اجرای تبصره ۲ بند ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با حکم دستگاه قضایی شهرستان زهک تخریب شد.»

مصادره زمین های شهروندان بلوچ در حالی توسط عوامل جمهوری اسلامی صورت میگیرد که بلوچستان سرزمین آبا و اجدادی ملت بلوچ است.

لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، عوامل نیروی انتظامی و شهرداری #دزاپ منزل مسکونی یک بانوی بلوچ را تخریب و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند.