هزاران هکتار از زمین های مردم بلوچ در شهرستان بنگلان (جاسک) مملکت بلوچستان توسط نیروی دریایی مصادره شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در راستای تغییر بافت جمعیتی و به بهانه توسعه سواحل مکران، در حال مصادره زمین های مردم بومی در شهرستان بنگلان است.

جمهوری اسلامی بسیاری از زمینهای مردم بلوچ در شهرهای ساحلی را به بهانه های مختلف مصادره کرده است.

یکی از شهروندان بنگلان در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”این زمین ها متعلق به مردم بوده که از آبا و اجداد آنها به ارث رسیده و قرن هاست که در آن ساکن هستند، اما نیروی دریایی بنگلان آنها را مصادره کرده است.“

به گفته فعالین مدنی بلوچ، «جمهوری اسلامی و ارگان های نظامی برای تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان و در راستای اسکان نیروهای نظامی روسی و چینی در حال مصادره زمین های مردم بلوچ هستند.»

جمهوری اسلامی قرار است در ماه های آینده و طبق قرارداد ۲۵ ساله که با دولت چین منعقد کرده، پایگاه های نظامی چینی را در سواحل بلوچستان احداث کند.

لازم به ذکر است، بسیاری از زمین های مردم بلوچ در شهرستان چابهار و کنارک نیز توسط جمهوری اسلامی مصادره شدند.