بنیاد مستضعفان زمین های مردم چابهار در محله خمینی آباد را در راستای تغییر بافت جمعیتی و اسکان نیروهای نظامی روسی و چینی مصادره کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در راستای سیاست تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان، زمین های مردم در محله خمینی آباد جنب مقبره غلام رسول را مصادره کرده است.

جمهوری اسلامی با غصب زمین های آبا و اجدادی مردم بلوچ، در حال زمینه سازی برای تغییر بافت جمعیتی و اسکان نیروهای نظامی چینی و روسی است.

همچنین پیشتر سپاه پاسداران منازل کپری شهروندان بلوچ در منطقه جنگلوک چابهار را جهت مصادره زمین ها و کوچاندن مردم، آتش زده بود.

جمهوری اسلامی به بهانه طرح موسوم به “توسعه سواحل مکران”، با انعقاد قرادادی ۲۵ ساله با دولت چین قصد دارد نیروهای نظامی را در چابهار اسکان دهد و برای آن اقدام به احداث پایگاه کند.