جمهوری اسلامی همچنان در حال مصادره صدها هکتار از زمین‌های بلوچستان به بهانه اراضی ملی است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی همچنان در حال مصادره هکتارها زمین در بلوچستان است‌.

این زمین‌ها که متعلق به ملت بلوچ است و از آبا و اجداد به آنها رسیده، جمهوری اسلامی در حال مصادره آنها است‌.

حسین علیزاده مقدم، رئیس پلیس امنیت اقتصادی بلوچستان و سیستان در رابطه با مصادره زمین‌های بلوچستان گفته است: “در پی خبری مبنی برتصرف غیر مجاز از اراضی ملی واقع دریکی از روستا های شهرستان میرجاوه ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی ضمن بررسی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.”

وی افزود: “ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در معیت کارشناسان اداره منابع طبیعی از زمین تصرف شده بازدید و پس از تایید تصرف غیر مجاز بودن زمین مذکور را شناسایی و رفع تصرف کردند.”

به گفته او، کارشناسان ارزش اراضی مورد تصرف غیر مجاز را بیش از هفتصد میلیون تومان برآورد کردند.

تخریب منازل و مصادره زمین‌ها توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و در بسیاری از مناطق پس از مصادره زمین‌ها را به غیربومیان واگذار کرده است.