جمهوری اسلامی هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ را به بهانه اراضی ملی مصادره کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ را به بهانه رفع تصرف اراضی ملی مصادره کرده است.

این در حالیست که این زمین ها متعلق به مردم بلوچ بوده که از آبا و اجداد خود آنها را به ارث بردند.

در این زمینه آرش موقری نیا کارشناس حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری بلوچستان و سیستان گفته است: “رفع تصرفات در قالب ۴۸ فقره در شهرستان‌های مختلف بلوچستان و سیستان بوده است.”

او ارزش تصرفات این پرونده‌ها را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است: “عزم و اراده مجموعه منابع طبیعی و دستگاه قضایی مقابله با پدیده زمین خواری و برخورد قانونی با سو استفاده کنندگان از عرصه‌ های ملی است.”

موقری افزوده است: “بلوچستان و سیستان با افزون بر ۱۱ درصد از مساحت ایران به دلیل تنوع اقلیمی و وضعیت توپوگرافی رویشگاه گیاهان منحصر بفرد است به طوریکه از این گستره ۱۰،۵ میلیون هکتار آن را مرتع، ۱،۲ میلیون هکتار جنگل و ۵،۶ میلیون هکتار را بیابان تشکیل می‌دهد.”

فعالین مدنی بلوچ در مورد مصادره ی زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی بر این باورند که، جمهوری اسلامی به دلایل مختلف زمین های مردم را مصادره می کند که یکی از دلایل آن واگذاری زمین ها با قیمت مناسب به غیربومیان برای تغییر بافت جمعیتی است و یکی دیگر از دلایل این است که این زمین ها در کنار معادن قرار دارند و جمهوری اسلامی نمی خواهد که مردم بلوچ از آن آگاهی و دسترسی داشته باشند.