۳۰ هکتار از زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی در پهره مصادره شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی همچنان به مصادره زمینهای مردم بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان ادامه می دهد.

این در حالیست که زمین های بلوچستان متعلق به خود مردم بلوچ است اما جمهوری اسلامی در حال مصادره آنها است.

گفته می شود این زمین ها پس از مصادره شدن توسط جمهوری اسلامی با قیمت هایی به افراد غیربومی و حتی بلوچ ها فروخته می شوند.

رییس اداره راه و شهرسازی #پهره در رابطه با مصادره زمین های مردم بلوچ گفته که یگان حفاظت از اراضی این اداره، به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن و پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی، این اراضی را که در پهنه شمالی شهر پهره قرار دارد به بهانه تصرف مصادره کرده است.

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت دزاپ گفته بود که زمین های بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است و هیچ اداره و ارگانی حق ندارد آنها را از مردم بگیرد.