جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۹ هکتار ار زمین های مردم بلوچ را در مناطق مختلف مصادره کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مرتضی مقدسی معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی بلوچستان و سیستان از مصادره ۷۸۷ هزار ۵۹۱ متر مربع از زمین های مردم بلوچ خبر داد.

جمهوری اسلامی در شرایطی همچنان در حال مصادره زمین های مردم بلوچ به بهانه اراضی ملی و منابع طبیعی است که قصد دارد با سیاست خود یک تغییر بافت جمعیتی در بلوچستان بوجود آورد.

براساس گزارش ها، بیشتر زمین هایی که توسط جمهوری اسلامی مصادره شده اند در مناطق حساس و استراتژیک واقع شده اند که می توان به اطراف معادن بلوچستان اشاره کرد.

همچنین بسیاری از زمین های نوار ساحلی بلوچستان جهت تغییر بافت جمعیتی و واگذاری آنها به غیربومیان از مردم بلوچ مصادره شده است.

جمهوری اسلامی قصد دارد با اسکان میلیون ها نفر جمعیت غیربومی در سواحل بلوچستان، بلوچ ها را جهت پیشبرد اهداف خود به اقلیت تبدیل کند.