معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار با اشاره به این ضرب المثل برای مقامات ایران که رطب خورده منع رطب چون کند؟ گفت: «یا توئیتر را برای مردم رفع فیلتر کنید یا خودتان هم از آن استفاده نکنید.»

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد و تناقضات مقامات جمهوری اسلامی خواستار رفع محرومیت های مردم بلوچستان و سیستان شد.

معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس گفته است: ”تشنگی کودکان جنوب استان بلوچستان و سیستان را بشنوید، آن آب هوتک را هنوز نوش جان نکردید؟ نمایندگان انقلابی کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه، محرومیت و مظلومیت تاریخی استان بلوچستان و سیستان را فراموش نکنید.“

وی افزوده است: ”نمایندگان مجلس با وضع قانون از کجا آورده ای جلوی بسیاری از حیف و میل های مسئولین را بگیرید، همچنین یا توئیتر را برای مردم رفع فیلتر کنید یا خودتان هم از آن استفاده نکنید، رطب خورده منع رطب چون کند؟“