روز جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲، یک نوجوان بلوچ در شهرستان پهره مفقود شده است.

هویت این نوجوان «یوسف حسن زهی» ۱۵ ساله، فرزند محمد انور و اهل پهره است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «یوسف روز جمعه به مدرسه دینی دارالفرقان رفته و پس از خروج از مدرسه ناپدید شده و مدت یک هفته است که از او خبری نیست.»