شهرداری چابهار به صیادان بلوچ اجازه ساخت سایبان برای قایق ها را نمی دهد.

به گزارش رصد بلوچستان، شهرداری #چابهار با وجود مصادره بسیاری از زمین های مردم بلوچ و تصرف سواحل بلوچستان، به صیادان بلوچ اجازه ساخت یک سایبان برای قایق های آنها را نمی دهد.

یکی از صیادان بلوچ در این مورد گفت: ”برای ساخت سایبان از طریق چوب برای قایق ها اقدام کردیم که ماموران شهرداری اجازه ساخت نداده و قصد داشتند تا از صیادان مبالغی را دریافت کنند.“

این صیاد افزود: ”این مکان هایی که قصد ساخت سایبان را داریم جای همیشگی قایق هاست، اما ماموران شهرداری تهدید کردند که در صورت ساخت سایبان، اموالشان مصادره خواهند شد.“

شهرداری #چابهار با بهانه های مختلف صیادان بلوچ را به شدت در تنگنا و مضیقه قرار داده است.

از سوی دیگر نیز، سازمان شیلات با کسری سهمیه سوخت صیادان بلوچ و عدم صدور مجوز برای صیادی، آنها را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.