مولانا عبدالحمید با انتقاد از «رد صلاحیت‌ گسترده» نامزدهای انتخابات شوراها در سطح کشور، نسبت به عواقب و پیامدهای این رد صلاحیت‌ها هشدار دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به «رد صلاحیت گسترده» در سطح کشور در تایید نامزدهای شوراها هشدار دادند.

به گفته مولانا عبدالحمید، در انتخابات دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی هم همین رد صلاحیت گسترده اتفاق افتاد، اما در رد صلاحیت شوراها در گذشته تسامح و اغماض می‌شد.

امام جمعه اهل سنت #دزاپ رد صلاحیت گسترده را به نفع جمهوری اسلامی ندانسته و گفتند که این امر سببب نارضایتی مردم و ریزش آرا خواهد شد.

وی تاکید کردند که در سال‌های اخیر میزان ریزش آرای مردمی به سبب نارضایتی‌ها فوق‌العاده بالا بوده است و ادامۀ این نارضایتی‌ها نتیجۀ خوبی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

مولانا عبدالحمید با انتقاد از حکومت داری علی خامنه ای گفتند که وجود یک حاکم زمانی می‌تواند برای رعیت مایۀ رحمت باشد که حاکم فقط یک طیف و گروه و مذهب خاص را نبیند و از یک گروه طرفداری نکند، بلکه تمام ادیان و مذاهب و اقوام و حتی اقلیت‌های محض را ببیند.

مدیر دارالعلوم #دزاپ در بخش دیگری از سخنانش از افت ارزش پول کشور نیز اظهار تاسف کردند و گفتند که متاسفانه ارزش پول کشور به شدت افت کرده است و این افت ارزش پولی نتیجۀ سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران است.

مولانا عبدالحمید گفتند که در زمینۀ تجدیدنظر در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به سخنان و فریادهای دلسوزان و خیرخواهان مملکت توجهی نشد. لذا مشکلات اقتصادی که تبدیل به «بحران» در کشور شده است، یکی از نتایج این بی‌توجهی است.

لازم به ذکر است، همه کنشگران سیاسی و مدنی جغرافیای ایران از تحریم انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خبر دادند که جمهوری اسلامی از ترس عدم مشارکت شهروندان لرزه بر اندام شده است.