امام جمعه اهل سنت سراوان: «گرفتار نمودن سوختبران در منطقه مرزی اقدامی غیر انسانی است.»

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالصمد ساداتی، امام جمعه اهل سنت #سراوان با اشاره به گرفتار شدن سوختبران در نقطه صفر مرزی، این اقدام را محکوم کرد و آن را غیر انسانی خواند و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به سوخت بران رسیدگی کنند.

مولانا ساداتی در مراسم نماز جمعه اهل سنت سراوان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ گفت: «مسدود شدن گذر مرزی در آن سوی مرز و عدم اجازه به عبور سوختبرانی که بدون آب و غذا چندین روز پشت مرز مانده اند و نمی توانند بازگردند اقدامی غیر انسانی و محکوم است.»

وی از مسئولین جمهوری اسلامی خواست وضعیت سوختبران را پیگیری و مساعدت نمایند.

سوخت بران ده ها روز است که در نقاط صفر مرری بلوچستان بدون آب و غذا مانده اند و سپاه و ارتش پاکستان به آنها اجازه تردد نمی دهند.

این در حالیست که دستکم ۵ سوخت بر بلوچ به دلیل تشنگی و گرسنگی در نقاط صفر مرزی جان خود را از دست داده اند که در آخرین مورد می توان به “فضل سبزل” یکی از سوخت بران اشاره کرد که جان خود را از دست داده است.