۲۱ هکتار از اراضی مردم بلوچ شهرستان میناب مملکت بلوچستان توسط شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان مصادره شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان از مصادره ۲۱ هکتار از اراضی آبا و اجدادی مردم بلوچ روستای #چاه_اسماعیل شهرستان #میناب مملکت بلوچستان خبر داده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: « ۲۱ هکتار از اراضی تصرف شده دولتی شهرستان میناب رفع تصرف و به دولت واگذار شده است.»

مصادره زمین های مردم بلوچ در مملکت بلوچستان پس از آن افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی قصد دارد جهت حذف هویت ملی و فرهنگی یک تغییر بافت جمعیتی گسترده را شکل بدهد.

فعالین مدنی بلوچ می گویند: «جمهوری اسلامی با مصادره زمین های آبا و اجدادی ملت بلوچ تلاش بر به حاشیه راندن آنها و همچنین به دست آوردن تمام معادن و منابع طبیعی برای ارائه سیاست های منفعت طلبانه خود در مملکت بلوچستان دارد.»