یک فقره نزاع منجر به قتل عمد در شهرستان میناب با گذشت اولیای دم به صلح و سازش انجامید.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز ۲۶ اسفند ماه ۹۹، یک پرونده نزاع منجر به قتل عمد در شهرستان #میناب مملکت بلوچستان با پادرمیانی معتمدین و همکاری شورای حل اختلاف منجر به صلح شد.

“علی صالحی” رئیس کل دادگستری هرمزگان دراین باره به رسانه ها گفت: «پس از دستگیری قاتل، شعبه چهارم شورای حل اختلاف شهرستان میناب با همکاری معتمدین محلی و برگزاری نشست های متعدد با اولیای دم، موفق به دریافت رضایت و برقراری صلح و سازش بین طرفین شد.»

پیشتر نیز در بهمن ماه ۹۹، دو طایفه در میناب که از سال ۹۱ بر اثر درگیری بین دو خانواده که به کشته شدن یک شهروند و زخمی شدن دو شهروند دیگر منجر شده بود، پس از ۸ سال به صلح و سازش رسیده بودند.