با عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، شهرستان سراوان به شدت ناامن شده است و می طلبد که جوانان گروه های «پلیس سرمچار« را تشکیل دهند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، ناامنی و عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت شهر #سراوان باعث ایجاد جو خفقان و رعب و وحشت شده است که جوانان این شهرستان میبایست هر چه سریع تر گروه های «پلیس سرمچار» را تشکیل دهند.

براساس اعلام منابع مطلع از شهرستان #سراوان، در یک شب چندین فقره سرقت و تیراندازی تنها در شهرک رجایی گزارش شده است.

بنابر این گزارش، یک خودروی پژو نوک مدادی با چهار سرنشین مسلح عامل اصلی ایجاد ناامنی، سرقت مسلحانه و تیراندازی در سراوان هستند.

همچنین چندین مورد تیراندازی در منطقه #جهاد_آباد #سراوان در روزهای اخیر گزارش شده است.

جوانان بلوچ #سراوان جهت تامین امنیت مناطق خود باید گروه های «پلیس سرمچار» را تشکیل دهند.

پس از به شهادت رساندن «امان الله کبدانی» توسط سارقان مسلح در #دزاپ، جوانان دزاپی اولین گروه از «پلیس سرمچار» را در این شهر جهت تامین امنیت تشکیل داده اند.