در اثر تیراندازی افراد مسلح در سراوان، سه شهروند بلوچ کشته و زخمی شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، شامگاه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، در اثر تیراندازی افراد مسلح در شهر #محمدی #سراوان، سه شهروند بلوچ کشته و زخمی شدند.

هویت دو نفر کشته شده این تیراندازی “باسط پرکی” و “ادهم دهانی” اهال روستای #کناری #سوران عنوان شده است.

همچنین هویت شهروند زخمی شده “کریمداد دهانی” معروف به شریف عنوان شده است که وضعیت جسمانی او نیز وخیم گزارش شده است.

گفته می شود این درگیری پشت شهرداری محمدی #سراوان رخ داده است.

از هویت ضاربان اطلاعی در دسترس نیست.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین موجب افزایش ناامنی ها و قتل و کشتار در بلوچستان شده است.

کنشگران سیاسی بلوچ معتقدند، از زمانی که سپاه امنیت بلوچستان را بدست گرفته، قتل و کشتار و ناامنی در بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است.